Nieuwe corona maatregelen voor leden en bezoekers van Achilles Veen

coronavirus header

Update 14 oktober 2020:
Het bestuur van Achilles Veen heeft ook kennis genomen van de aangekondigde nieuwe maatregelen die vanavond om 22:00 uur ingaan en gelden voor de komende vier weken.

Onderstaand de nieuwe maatregelen die toegevoegd zijn aan de al bestaande maatregelen:
– Alle competities zijn stilgelegd, zowel voor jeugd als senioren.
– Iedereen vanaf 18 jaar mag nog trainen, maar met niet meer dan 4 personen en altijd op minimaal 1,5 meter afstand!
– Jeugd onde de 18 jaar mag gewoon nog in groepsverband trainen. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden.
– Teams onder de 18 jaar mogen ook nog onderlinge wedstrijden spelen. Let op: niet tegen regioclubs! Alleen teams van Achilles Veen onderling!
– De kleedkamers blijven dicht! Er kan dus niet op de club omgekleed en/of gedoucht worden.

De nieuwe maatregelen treffen ons als vereniging zowel financieel als sociaal bijzonder hard. Het bestuur wil u op de hoogte stellen van maatregelen die de komende weken voor iedereen gelden.

Trainingen en wedstrijden gaan gewoon door voor zowel jeugd als senioren, echter is onze kantine volledig gesloten. Ook hebben de nieuwe maatregelen invloed op bezoek van ons sportpark de Hanen Weide.

De toegang is voor iedereen van 13 jaar en ouder verboden op wedstrijddagen en trainingsavonden met uitzondering van de volgende personen:
-spelers en speelsters die trainen of wedstrijd spelen
-trainers en begeleiders van spelende of trainende teams
-scheidsrechters die wedstrijd leiden
-rijders van bezoekende jeugdteams
-personele bezetting van secretariaat en Rabolounge
-bestuur Achilles Veen
-bestuur van bezoekend team met een maximaal aantal van 5
-pers met perskaart en aanmelding voorafgaand van een wedstrijd

Ook verzoeken wij alle teams als de wedstrijd gespeeld is en iedereen gedoucht is, ons sportpark zo spoedig mogelijk te verlaten.

We voelen allemaal wel aan dat deze regels ontzettend veel pijn doen en tegen alle gevoelens op sociaal en sportief gebied van onze club Achilles Veen ingaan, maar louter en alleen op deze manier kunnen we in ieder geval nu nog blijven sporten.

We hopen op uw begrip en als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot voorzitter Henk Schreuders. U kunt hem bereiken via mailadres voorzitter@achillesveen.nl of zijn mobiele nummer 0653953847.

Hou vol en blijf gezond !
Bestuur Achilles Veen