Lidmaatschap

De contributie voor 2024 is:

Senioren (19+) € 210,00
Jeugd 16+ € 130,00
Jeugd 8 t/m 15 € 115,00
Jeugd t/m 7 € 100,00
Kabouters en baby’s € 50,00
Rustend lid € 100,00

 

Vrijwilligersbijdrage

Naast contributie zal er bij spelende leden (ouder dan kabouters) ook een verplichte vrijwilligersbijdrage geïncasseerd worden van € 50,00.
Deze bijdrage kunt u door middel van vrijwilligerswerk terugverdienen. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen en samen met het aanmeldformulier in te leveren.

Klik HIER voor uitleg over deze regeling.

Klik HIER voor het invulformulier.

Contact:
ledenadministratie@achillesveen.nl