Informatie

Informatie sponsoring

Zoals elke voetbalvereniging is ook onze vereniging afhankelijk van sponsors. Zonder de hulp van deze sponsors is het niet mogelijk om de doelstellingen van onze vereniging te realiseren. De sponsors kunnen bij onze vereniging vervolgens reclame uitingen aanbrengen en komen bijeen rondom de wedstrijden van Achilles Veen1. Zo vergroot men hun netwerk.  De meeste sponsors zijn vaak aanwezig in ons sponsorhome genaamd de RABOLOUNGE.

Stichting sponsoring Achilles Veen

Achilles Veen heeft een eigen Stichting sponsoring Achilles Veen. De inkomsten van de stichting worden besteed aan 3 belangrijke doelstellingen, namelijk:
Het streven van de club om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, het geen betekent, dat er onkostenvergoedingen betaald moeten worden aan de spelers, die niet in Veen woonachtig zijn.
Ten tweede verrichten wij onderhoud aan onze accommodatie de Hanen Weide. De derde doelstelling is het ondersteunen van de jeugdafdeling, zodat die op een zo goed mogelijke manier worden opgeleid. Voor de realisering van deze doelstellingen is de stichting actief. Daarmee kan de vereniging alle aandacht richten op het eigen doel, n.l. organisatie van het voetbalgebeuren en alles wat daarbij hoort.

Werkwijze

De Stichting verhuurt reclameborden aan bedrijven, verkoopt sponsorpakketten, werft adverteerders voor de presentatiegids of maakt speciale afspraken met gegadigden voor een alternatieve reclame, bijvoorbeeld op de tribune, het shirt, op het scorebord, etc.
Belangrijk is uiteraard, dat een sponsor niet alleen bijdraagt aan de financiële middelen van de club, maar dat alle sponsoren een “club’ vormen, waarvan men graag deel uitmaakt. Enerzijds voor de sportbeleving, maar ook voor de saamhorigheid en de gezelligheid. Aan dit facet wil het stichtingsbestuur in het komende seizoen veel aandacht gaan besteden door het organiseren van sponsoravonden, waarbij ook externe gasten aanwezig kunnen zijn (voor sportbeleving en voor entertainment).

Sponsorhome de RABOLOUNGE

Ook zal er bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal vaak een leuk programma in de RABOLOUNGE zijn. Hier worden na de wedstrijden de interviews met de trainers gehouden. Ook worden er regelmatig nieuwe sponsors voorgesteld en natuurlijk is er dan ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Netwerken in een informele sfeer!

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Henk Schreuders door te mailen naar sponsoring@achillesveen.nl

Van harte welkom!