Hoofdbestuur

Voorzitter:  Jan Thijs de Fijter

Email: voorzitter@achillesveen.nl

06-20854154

·         Dagelijkse leiding bestuurszaken van de vereniging.

·         Vertegenwoordigen vereniging

Secretaris / Penningmeester: Michel Smits

Email: secretaris@achillesveen.nl

06-50409577

·         Subsidies

·         Beheerder Sportlink

·         Coördinatie financiële administratie, leden en contributie

Veiligheidszaken / Pers en PR: Kiki Verhaegen

Email: veiligheid@achillesveen.nl

06-23573119

·         Vicevoorzitter

·         Communicatie

·         Coördinatie veiligheid, vergunningen en entree

Voetbal Technische Zaken: Ad Kwetters

Email: technischezaken@achillesveen.nl

06-50288291

·         Voorzitter Technische commissie senioren en jeugd

·         Selectie 1 en 2

Facilitaire zaken: Jos Verbeek

Email: facilitair@achillesveen.nl

06-12701017

·         Contactpersoon leveranciers

·         Contactpersoon evenementen

Sponsor zaken: Henk Schreuders

Email: sponsorzaken@achillesveen.nl

06-53953847

·         Coördinatie uit- en thuiswedstrijden selectie

·         Vertegenwoordigen Stichting Sponsoring

·         Coördinatie verlotingen en Afstemming Club van 50