Hoofdbestuur

Voorzitter:  Henk Schreuders

Email: voorzitter@achillesveen.nl

06-53953847

·         Dagelijkse leiding bestuurszaken van de vereniging.

·         Vertegenwoordigen vereniging

Secretaris / Penningmeester: Michel Smits

Email: secretaris@achillesveen.nl

06-50409577

·         Subsidies

·         Beheerder Sportlink

·         Coördinatie financiële administratie, leden en contributie

Technische zaken en accommodatie: Ad Kwetters

06-50288291

  • Technische zaken
  • Onderhoud gebouw/terrein
Jeugdzaken: Martin Sonneveld

06-22412194

·         Jeugdopleiding en lagere elftallen

Sponsor zaken: Peter Schoon

Email: sponsorzaken@achillesveen.nl

06-54323117

·         Vertegenwoordigen Stichting Sponsoring

·         Coördinatie verlotingen en Afstemming Club van 50