Hoofdbestuur

Voorzitter:  Henk Schreuders

Email: voorzitter@achillesveen.nl

06-53953847

·         Dagelijkse leiding bestuurszaken van de vereniging.

·         Vertegenwoordigen vereniging

Secretaris / Penningmeester: Michel Smits

Email: secretaris@achillesveen.nl

06-50409577

·         Subsidies

·         Beheerder Sportlink

·         Coördinatie financiële administratie, leden en contributie

Veiligheidszaken / Pers en PR: Kiki Verhaegen

Email: veiligheid@achillesveen.nl

06-23573119

·         Vicevoorzitter

·         Communicatie

·         Coördinatie veiligheid, vergunningen en entree

Jeugdzaken: Martin Sonneveld

06-22412194

·         Jeugdopleiding en lagere elftallen

Facilitaire zaken: Vacature

Email: facilitair@achillesveen.nl

 

·         Contactpersoon leveranciers

·         Contactpersoon evenementen

Sponsor zaken: Peter Schoon

Email: sponsorzaken@achillesveen.nl

06-54323117

·         Vertegenwoordigen Stichting Sponsoring

·         Coördinatie verlotingen en Afstemming Club van 50

 

Raad van toezicht

Naast het hoofdbestuur is er met ingang van 2019 ook nog een raad van toezicht actief voor onze vereniging. Deze raad kan het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien en zal ook tijdens de jaarlijkse Algemenen Ledenvergadering verslag doen van zijn bevindingen.

In de raad van toezicht hebben de volgende personen zitting:

Marian van der Wal: 06-10941145
Ad Kwetters: 06-50288291