Stichting Sponsoring


De samenstelling van de sponsorcommissie is als volgt:

Naam Functie
Peter Schoon Voorzitter
Teus Prinse Secretaris / Reclame borden
Ad Kwetters Penningmeester/ Spelerscontacten
Gert Jan van Loon Organisator
Jaap Rietveld Sponsorcontracten
Henk Schreuders Bestuurslid
Mark Timmermans Bestuurslid
Gerrit Kwetters Bestuurslid

Wilt u meer informatie over sponsoring bij Achilles Veen? Spreek dan gerust een van de commissieleden aan of neem contact op via sponsoring@achillesveen.nl