Algemene Ledenvergadering VV Achilles Veen

av-banner1

Uitnodiging ledenvergadering VV Achilles Veen

Op 11 oktober 2019 nodigt het bestuur van Achilles Veen alle 18+ leden van de vereniging uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze vergadering start om 20.00 uur in de kantine op Sportpark De Hanen Weide.

Agenda

 1. Opening
 2. Herdenking
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaarverslag 2018/2019
 5. Jaarverslag jeugd 2018/2019
 6. Verslag kascommissie & benoeming nieuw lid
 7. Financieel jaarverslag 2018/2019
 8. Huldiging jubilarissen

Pauze

 1. Verslag Stichting Sponsoring 2018/2019
 2. Verslag veiligheid 2018/2019
 3. Verslag Raad van Toezicht
 4. Rondvraag
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Sluiting

 

Namens het bestuur; Graag tot dan!