Vrijwilligersbijdrage incasso

Beste leden van Achilles Veen,

Onlangs is er een incasso geïnitieerd die wellicht nadere toelichting vereist. Tijdens de laatste contributiebetaling is de vrijwilligersbijdrage abusievelijk niet toegevoegd aan de incasso. Deze is nu door een fout in het systeem bij de bank zonder vooraankondiging geïncasseerd met een wellicht verwarrend betaalkenmerk. Ter verduidelijking: de incasso is mbt vrijwilligersbijdrage 2021 voor ieder spelend lid die het vrijwilligersformulier niet heeft ingediend. Wanneer jij wel aanspraak maakt op vrijstelling door het behalen van de vrijwilligerspunten, of wij hebben dat gemist, neem dan even contact op met het secretariaat (secretariaat@achillesveen.nl) om dit waar nodig alsnog te corrigeren. Onze excuses voor de mogelijke onduidelijkheid.