Vrijwilligersbijdrage Achilles Veen

av-banner1

Geachte leden van VV Achilles Veen,

Hierbij ontvangt u weer het opgaveformulier voor de vrijwilligerspunten van 2020. Wij vragen u het formulier voor 1 maart a.s. in te leveren als u in aanmerking wilt komen voor de vrijstelling van de verplichte vrijwilligersvergoeding van €50,- per kalenderjaar. De punten die u in 2020 verdient worden in 2021 verrekend.

Het doel van deze vrijwilligersbijdrage is tweeledig. Enerzijds om extra financiële ruimte te creëren. Anderzijds, en dit is de belangrijkste reden, om de betrokkenheid van de leden te verhogen en om met meer mensen het vele werk te verrichten wat hoort bij een voetbalvereniging.

Wie worden er belast met deze vrijwilligersbijdrage?

  • Alle spelende leden van 16 jaar of ouder, en
  • Ouders/verzorgers van spelende leden jonger dan 16 jaar.

Wie zijn er vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage?

  • Rustende leden.
  • Leden die, gedurende het seizoen, als trainer, leider en/of commissie- of bestuurslid actief zijn worden vrijgesteld van de eigen bijdrage en zijn/haar kinderen onder 16 jaar.

Hoe worden de punten per gezin berekend:

 

Samenstelling Leeftijd Bedrag Waarde
Elk lid 16 jaar en ouder €50,- 11 punten
Elk lid Onder 16 jaar €50,- 11 punten. Uitgevoegd door ouder/verzorger
1 senior lid + 1 lid onder 16 jaar per gezin €100,- 22 punten
1 senior lid + 1 lid 16 jaar of ouder €100,- 22 punten
Meerdere senioren leden + meerdere leden onder 16 jaar €50,- per senior lid tot max. 3 x €50,- voor leden onder 16 jaar
Meerdere leden onder 16 jaar per gezin Max. 3 x €50,- = €150,- Max. 33 punten

 

Inleveren van het formulier/behalen van punten:

  • Wanneer u punten wilt verzamelen dient u uw keuze middels het formulier, in te leveren achter de bar, bij Kiki Verhaegen of via e-mail veiligheid@achillesveen.nl
  • Als er geen formulier ingeleverd wordt betekend dit dat er gekozen is voor financiële afkoop.
  • Iedereen die aangegeven heeft diensten te willen draaien ontvangt een e-mail met daarin de contactpersonen voor deze diensten. U dient zelf uw gewenste diensten in te plannen met de contactpersoon.
  • De verantwoordelijke noteert uw aanwezigheid en de punten zullen verrekend worden.
  • De uitgevoerde/behaalde punten zijn niet overdraagbaar.

 

Toelichting werkzaamheden:

Kantine/Keuken: U helpt mee binnen het door u gekozen tijdstip achter de bar en/of keuken.

Complex: Alle werkzaamheden voorhanden op ons complex.

Wassen kleding: Het voorbereiden, wassen en opbergen van teamkleding op onze accommodatie.
Bestuurskamerdienst: Het ontvangen van tegenstanders, verzorgen van koffie/thee en limonade in de rust van de wedstrijden.

Arbiter: Het fluiten/vlaggen van wedstrijden van jeugd en/of senioren.

Lotenverkoop: Rondom wedstrijden van het eerste elftal het verkopen van loten aan de poort of in de kantine.

Stewarddienst: Het waarborgen van veiligheid op ons complex tijdens wedstrijden van het eerste elftal.

 

Wij hopen op uw medewerking.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Achilles Veen

KLIK HIER OM HET FORMULIER TE OPENEN!