Nieuwe corona regels, nieuwe mogelijkheden!!

De regering heeft na de laatste persconferentie weer andere corona regels ingevoerd. Dit betekent voor zowel bestuur als voor leden en toeschouwers continu schakelen en aanpassen. We proberen duidelijkheid te verschaffen voor iedereen die ons sportpark bezoekt.

-Publiek langs de velden is niet toegestaan.

-De kantine moet iedere dag om 20.00 uur sluiten, daarom is die op de donderdagen gesloten.

-Voetballen en trainen is toegestaan, maar toegang tot de kleedkamers alleen met het CTB.

-Trainers, leiders, scheidsrechters, vrijwilligers en andere functionarissen zijn vrijgesteld van het tonen van het CTB.

-Bezoek aan de kantine en het buitenterras boven is voor iedereen toegankelijk. Vanaf 18 jaar alleen met een CTB.

-In de kantine en op het buitenterras moet iedereen een vaste zitplaats hebben.

-We hebben bij Achilles Veen ongeveer 120 stoelen en barkrukken, dus vol is vol. Neem daarom voor de zekerheid een eigen stoel mee achter in de auto.

We mogen dus niet langs de lijn staan, maar wel in de kantine en op het terras boven zitten met in achtneming van de bovenstaande regels.

Snapt u het nog ? Wij niet! Maar dit zijn de regels die nu gelden.

Het bestuur van Achilles Veen