Incasso contributie

Bij deze een mededeling aan alle leden dat er volgende week weer contributie geïncasseerd gaat worden.

Met vriendelijke groet

het bestuur