Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur van Achilles Veen nodigt normaal gesproken rond deze tijd van het jaar alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Dit is voor de vereniging altijd een belangrijke dag, omdat het bestuur dan verantwoording aflegt voor het uitgevoerde beleid en de leden vragen kunnen stellen en suggesties in kunnen dienen.

Door de huidige maatregelen, die gelden om het coronavirus in te dammen, kan de ledenvergadering op dit moment niet doorgaan, maar uitstel is uiteraard geen afstel!

Het bestuur komt op een beter en geschikt moment terug met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur Achilles Veen