Nieuwjaarsreceptie Achilles Veen

Feestavond

Zaterdag 5 januari zal, zoals we gewend zijn op de eerste zaterdag van het jaar, weer de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

Wij willen hiervoor graag onze leden uitnodigen. De kantine is vanaf 16:00 uur geopend en rond de klok van 17:00 uur zal onze huidige voorzitter Janthijs de Fijter symbolisch de voorzittershamer overdragen aan onze nieuwe voorzitter Henk Schreuders. Wij heten u allemaal hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Bestuur Achilles Veen