Jeugdplan

Download hier het Jeugdplan in .pdf formaat

 

Breed gedragen doelstellingen Technische Commissie en Hoofdbestuur Achilles Veen.

Hoofdbestuur en TC Achillles Veen verenigen zich in een breed uitgedragen doelstellingen aangaande de ontwikkeling van de jeugdafdeling van Achilles Veen.

Hoofddoelstellingen zijn geformuleerd in het beleidsplan van de TC. Inhoudelijk komt het neer op handhaving continuïteit van zowel de onderbouw als de bovenbouw. De explosieve groei van de jeugdafdeling is zeer positief, maar brengt tevens een hele sportieve en tevens sociale verantwoordelijkheid met zich mee. Zowel hoofdbestuur als TC zijn zich hiervan terdege bewust en zetten in op waarborging van kwaliteit, door (zoveel als mogelijk met het) aanstellen van gediplomeerde trainers bij de bovenbouw en zelfopgeleide trainers met name bij de onderbouw. Deze ontwikkelingen moeten gaan leiden tot een kwaliteitsimpuls binnen de jeugdopleiding. Gezien de sportieve doelstellingen van de vereniging is het derhalve noodzakelijk de jeugd afdeling de benodigde opleiding te bieden om zich te ontwikkelen tot een volwaardig speler.  Zowel hoofdbestuur als TC zijn er van overtuigd dat op middellange termijn dit resulteert in het opleiden van kwalitatief goede spelers die jaarlijks door kunnen stromen en aan kunnen haken bij de sportieve doelstellingen van de vereniging.

De randvoorwaarden qua accommodatie zijn uitstekend te noemen. Gezien de aantrekkingskracht van de nieuwe accommodatie heeft de explosieve groei van de jeugdafdeling geleidt tot een selectiebeleid binnen de jeugdteams. Deze positieve ontwikkeling bevestigt het bestaansrecht van de vereniging en zal gekoesterd moeten worden.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.