Belangrijk bericht rondom vrijwilligerspunten 2017 en 2018

2017

Alle punten zijn verzameld en verwerkt, en zoals op de ledenvergadering aangegeven zijn de 12 leden die zich wel opgegeven hebben voor de vrijwilligersdiensten maar de punten nog niet (gedeeltelijk of helemaal) hebben behaald hiervoor inmiddels nogmaals gemaild.

Dus moet u/jij de punten nog behalen neem contact op met de personen in de e-mail. Heeft u een e-mail ontvangen maar de punten al wel verzameld? Neem dan contact op met Kiki Verhaegen via veiligheid@achillesveen.nl

 

2018

Op dit moment worden de vrijwilligersdiensten van 2017 ook geëvalueerd. Dit om het traject voor 2018 opnieuw goed op te starten. Binnenkort zullen wij u informeren over de beschikbare diensten en het verkrijgen en inleveren van de nieuwe opgaveformulieren voor het nieuwe jaar.

 

We hopen natuurlijk opnieuw op jullie inzet en bijdrage!

 

Bestuur Achilles Veen